Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018жылғы 31 қазандағы №598бұйрығы.

буйрык